Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Юридичний відділ

Адреса

03115, м. Київ Просп. Перемоги, 97

Телефон

(044) 424-00-86

Факс

(044) 424-00-86

Електронна адреса

juristsrda@ukr.net;

jursrda@kievcity.gov.ua

Начальник відділу

Коновальчук Діна Петрівна

 ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

 1. Юридичний відділ апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) створено з метою правового забезпечення діяльності  Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. З питань правового забезпечення діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відділ підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації – керівнику її апарату.

 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,  цим Положенням та іншими нормативними актами.

 3. Основним завданням відділу є правове забезпечення діяльності   Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, організація правової  роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та виконання вимог  законодавства структурними підрозділами, апаратом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

 4.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • перевіряє на відповідність законодавству України проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, візує їх у порядку, передбаченому Регламентом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження, та надає проект пропозицій до них;
 • проводить правову експертизу правочинів  на отримання та відпуск товарно-матеріальних цінностей, на виконання робіт, надання послуг;
 • здійснює методичне керівництво правовою роботою структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • визначає необхідність реєстрації у  Святошинському районному управлінні юстиції у місті Києві розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що носять нормативно-правовий характер, зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;
 • бере  участь у перегляді разом із структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством України;
 • в необхідних випадках доводить до структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію про нові нормативні акти та зміни в нормативних актах, рекомендації органів юстиції; готує керівництву Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації довідкові матеріали із законодавства, надає працівникам апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації консультації з правових питань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків;
 • за  дорученням керівництва забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в судах та інших органах;
 • за дорученням керівництва розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів України та готує відповіді на них;
 • веде облік і зберігання законодавчих та інших  актів, з використанням сучасних технічних засобів, здійснює їх систематизацію;
 • у необхідних випадках надає правову допомогу структурним    підрозділам Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • вносить на розгляд керівництва Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації пропозиції щодо вдосконалення правової роботи, вживає заходів до впровадження кращих форм і методів у діяльності відділу;
 • виконує інші функції, які випливають з покладених на нього завдань.

 5. Відділ має право:

 • перевіряти дотримання законності у діяльності структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій;
 • брати участь у нарадах, що проводяться у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

 6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими  структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві  державної адміністрації.

 7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади  головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку за погодженням  із виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

 8. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом у державній службі не менше 5 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах на керівних посадах не менше 7 років.

 9. Начальник відділу:

 • здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;
 • забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
 • засвідчує відповідність законодавству розпоряджень Святошинської районної в місті києві державної адміністрації;
 • подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

  10.   Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у встановленому порядку.

  11. Працівники юридичного відділу призначаються на посади і звільняються з посад головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку за поданням начальника відділу.

 12.  Покладання на відділ та його працівників обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не відноситься до правової роботи, не допускається.

Версiя для друку