Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ інформаційних технологій

Адреса

03115, м. Київ, пр. Перемоги 97, к.109

Телефон

(044) 450-28-18

Електронна адреса

viddil_it@ukr.net;

itsrda@kievcity.gov.ua

Начальник   відділу

Тюмін Володимир Володимирович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій апарату

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Відділ інформаційних технологій апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) створюється з метою проведення роботи в галузі інформатизації Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується голові та керівнику апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

3. У своїй роботі відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основними завданнями відділу є:

4.1. реалізація основних засад державної політики у сфері інформатизації у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

4.2. здійснення програмно-технічного забезпечення структурних підрозділів Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

4.3. забезпечення захисту інформації при роботі на персональних комп’ютерах та в локальній обчислювальній мережі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

4.4.   забезпечення розвитку електронного урядування та впровадження Програм у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

4.5       забезпечення застосування електронного цифрового підпису в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

5.1. проводить роботу щодо забезпечення структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням в межах їх завдань;

5.2. аналізує використання комп’ютерного парку та програмного забезпечення з метою підвищення ефективності роботи та усунення недоліків;

5.3. проводить профілактичні роботи та поточне технічне обслуговування апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів комп'ютерного зв'язку та комп'ютерної мережі;

5.4. забезпечує програмно-технічний супровід офіційного веб-сайту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

5.5. проводить роботу по вдосконаленню локальної обчислювальної мережі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

5.6 забезпечує своєчасне розроблення необхідних заходів з захисту інформації та створення систем захисту інформації;

5.7. за дорученнями керівництва розглядає документи та звернення, що стосуються його компетенції;

5.8. готує проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;

5.9. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

5.10. забезпечує підготовку та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів;

5.11. забезпечує ведення обліку носіїв особистих ключів підписувачів;

5.12. виконує інші функції, які випливають із покладених на відділ завдань.

6. Відділ має право: 

6.1. отримувати інформацію від інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, необхідну для виконання покладених на відділ функцій;

6.2. брати участь у нарадах, засіданнях та інших заходах, що проводяться у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

6.3. залучати спеціалістів структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належить до його компетенції.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

8. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту та стаж роботи у галузі інформаційних технологій не менше 3-х років.

9. Начальник відділу: 

9.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

9.2. забезпечує виконання покладених на відділ завдань;

9.3. вживає заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

9.4. подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації про призначення на посаду, звільнення з посад працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. 

10. Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у встановленому порядку.

Версiя для друку