Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Структурні підрозділи  →  Управління освіти

Адреса

03115, м. Київ, 03148, вул.Якуба Коласа, 6-а

Телефон

(044) 403-30-03

Факс

(044) 403-30-03

Електронна адреса

svyatoshinruo@ukr.net

Начальник

 В.о. Коваленко Іванна Іванівна

Управлінню освіти підпорядковано 114 заклади освіти

57 Загальноосвітніх навчальних закладів

19 Середніх загальноосвітніх шкіл

13 Спеціалізованих шкіл (Ріка життя – приватна)

8 гімназії ( Академія, КГСМ №1, №154 , № 287, та приватні , Апогей, Євроленд, Прем»єр, Святошинська гімназія)

2 ліцей («Еко» №198 , КМУ)

1 вечірня школа ( №7)

2 Спеціальні загальноосвітні школи- інтернати (№15, №16)

11 Навчально –виховних комплексів «ДНЗ-ЗНЗ» (Волошка,Довіра,Дзвіночок,Інтел,Лілея,

Лісова Казка, Обрій,Свічадо, Сузір»я, та приватні школа садочок Євроленд та Схід)

1 Міжшкільний навчально – виробничий комбінат

47 Дошкільних навчальних закладів

10 Позашкільних навчальних закладів

3 центри позашкільної освіти ( Центр позашкільної роботи, Центр творчості дітей та юнацтва,

Центр дозвілля)

4 Спортивні навчальні заклади (ДЮСШОР №2, ДЮСШ№17, ДЮСШ№ 25, ДЮСШ№26)

3 Фізкультурно- спортивні заклади (Центр військово- патріотичного та спортивного виховання молоді,

Молодіжний туристичний клуб, Дитячо-юнацький спортивний клуб з водних видів спорту «Бригантина»)

Основними завданнями Управління є:

 • реалізація державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, а також здійснення управління в цих сферах в межах своєї компетенції;
 • забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки, молоді та спорту;
 • визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
 • створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Святошинського району міста Києва;
 • здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;
 • координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
 • здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території Святошинського району міста Києва, оприлюднення результатів атестації;
 • забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Святошинському районі міста Києва, захисту інтелектуальної власності;
 • сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 • забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти;
 • організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
 • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
 • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
 • сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
 • забезпечення підготовки і проведення в Святошинському районі міста Києва навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;
 • сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
 • сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
 • здійснення управління закладами для дітей та молоді, спортивними, дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, що знаходяться в межах території Святошинського району міста Києва і передані до сфери управління Святошинської районної в міст
Версiя для друку